Ασφάλεια Μεταφορών

Το αντικείμενο της ασφάλισης μεταφορών είναι η κάλυψη των με κάθε αναγνωρισμένων μεταφορικών μέσων διακινούμενων εμπορευμάτων για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια κατά την διάρκεια της μετακίνησής τους στο εσωτερικό της χώρας, κατά την εισαγωγή τους, ή κατά την εξαγωγή τους. Οι όροι καλύψεων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς ρήτρες των Άγγλων Ασφαλιστών I.C.C (1.1.82).

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εισάγουν, εξάγουν ή διακινούν στο εσωτερικό της χώρας εμπορεύματα.

Επίσης ενδιαφέρει τόσο τους επαγγελματίες μεταφορείς όσο και τους διαμεταφορείς για την κάλυψη της ευθύνης τους.

Τι καλύπτει

Στην Ελληνική αγορά χρησιμοποιούνται ευρύτατα οι τυποποιημένες καλύψεις  που έχουν συνταχθεί από το ινστιτούτο των Άγγλων ασφαλιστών. Οι ποιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρήτρες είναι:

Institute Cargo Clauses “C”.

Καλύπτονται οι βασικές ζημιές που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια μιας μεταφοράς όπως: Πυρκαγιά, Έκρηξη, Προσάραξη, Βύθιση ή ανατροπή του πλοίου, Ανατροπή ή εκτροχίαση χερσαίου μέσου μεταφοράς, Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή μεταφορικού μέσου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός του νερού, Εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου η καταφυγής, Θυσία γενικής αβαρίας, Έξοδα σώστρων και αναλογική ευθύνη λόγω σύγκρουσης πλοίων,  Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα.

Institute Cargo Clauses “B”.

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι της ρήτρας “C” και επιπλέον η ολική ή μερική απώλεια που οφείλεται σε: Σεισμό, Έκρηξη ηφαιστείου, Κεραυνό, Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα, Εισροή θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο ή στο  εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου του νερού της βροχής, Ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως στο πλοίο.

Institute Cargo Clauses “A”.

Καλύπτονται όλες η ζημιές ή απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται. Στην ουσία πρόκειται για κάλυψη κατά παντός κινδύνου.

Πόσο Κοστίζει

Για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου λαμβάνετε υπόψη το είδος του εμπορεύματος, το ταξίδι, το είδος και η ηλικία του μεταφορικού μέσου, η αξία, εάν θα γίνει μεταφόρτωση κ.ο.κ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ