Ασφάλεια Πιστώσεων

Οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες πληρώνουν τοις μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες. Στο εμπόριο και την βιομηχανία όμως, οι πωλήσεις κατά το μεγαλύτερο ποσοστό γίνονται με πίστωση και κατά το υπόλοιπο με μετρητά.

Οι πιστώσεις που παρέχονται στους πελάτες, συνήθως χωρίς καμία εξασφάλιση, υπερβαίνουν το 50% και πολλές φτάνουν το 90% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης. Την εξασφάλιση των πιστώσεων αυτών προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε επιχείρηση, που πουλάει τα προϊόντα ή παρέχει τις υπηρεσίες της με πίστωση, πρέπει να ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Ειδικά οι επιχειρήσεις με υψηλές πωλήσεις και μεγάλες προθεσμίες πίστωσης, συνήθως αντιμετωπίζουν, σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, στην περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεών τους.

Ποιες Καλύψεις  προσφέρονται

Με το ασφαλιστήριο πιστώσεων καλύπτεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση εξαιτίας Αφερεγγυότητας του αγοραστή από:

  • Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα του (πτώχευση) ή
  • Καθυστέρηση Πληρωμής, λόγω οικονομικής αδυναμίας του αγοραστή.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά

Σκοπός όλων των εμπορικών επιχειρήσεων είναι η προώθηση των πωλήσεών τους και τελικά το κέρδος. Για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των πελατών και για τον καθορισμό των πιστωτικών ορίων δαπανάται πολύτιμος χρόνος. Ο ασφαλιστής πιστώσεων σας απαλλάσσει από αυτή  την ευθύνη έτσι ώστε η επιχείρηση να ασχολείται με άλλες ποιο παραγωγικές δραστηριότητες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης πιστώσεων είναι:

  • Πρόληψη του κινδύνου με τον έλεγχο της φερεγγυότητας των νέων πελατών αγοραστών σας, πριν ξεκινήσετε την συνεργασία μαζί τους.
  • Παρακολούθηση του κινδύνου με τον συνεχή έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών σας.
  • Διευκόλυνση χρηματοδότησης. Η σύμβαση ασφάλισης πιστώσεων συμβάλει στην χρηματοδότησή σας από τις τράπεζες με την εκχώρηση των δικαιωμάτων καταβολής της αποζημίωσης.
  • Διεκδίκηση απαιτήσεων πριν και μετά την καταβολή της αποζημίωσης, με την βοήθεια εξειδικευμένων νομικών συνεργατών.
  • Αποζημίωση σε προκαθορισμένο χρόνο, γνωστό πριν την έναρξη της ασφάλισης.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο κλάδος της οικονομίας, η διασπορά του κινδύνου, ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τους πελάτες, τα ποσά και η διάρκεια πίστωσης, το πλήθος και η φερεγγυότητα των πελατών, οι επισφαλείς απαιτήσεις κ.τ.λ.

Τέλος το κόστος της εν λόγω ασφάλισης είναι ασύγκριτα μικρότερο, σε σχέση με το μέγεθος του καλυπτόμενου πιστωτικού κινδύνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ