Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για ασφαλιστήρια τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου» και παρέχουν προστασία σε οποιαδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Επιπλέον δίνετε κάλυψη απώλειας κερδών (loss of profits) ή απώλειας προϋπολογισθέντων κερδών ( Advance loss of profit ).

Kατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks - CAR)

Με το CAR ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού ανεξαρτήτως μεγέθους όπως:

 • Κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα.
 • Στάδια, Εργοστάσια, Σταθμούς παραγωγής ενέργειας κ.ο.κ
 • Δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια.
 • Γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια, λιμάνια.

Το CAR καλύπτει: τις εργασίες της συμβάσεως, τον εργοστασιακό εξοπλισμό, τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής, τις δαπάνες αποκομιδής των ερειπίων, την αστική ευθύνη, την γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία (Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κ.τ.λ).

Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολογήσεως (Election All Risks - EAR)

Με το EAR ασφαλίζονται «Κατά Παντός Κινδύνου» όλα τα έργα συναρμολογήσεως όπως:

 • Ανεξάρτητες μηχανές όπως: Στροβίλους, γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, μηχανές εσωτερικής καύσεως, ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές, ανορθωτές, αντλίες, ανελκυστήρες, γερανούς, τυπογραφικές μηχανές κ.ο.κ.
 • Εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας, συστήματα σωληνώσεων, δεξαμενές, μεταλλικές γέφυρες.
 • Πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ενεργείας.

Το EAR καλύπτει: τις εργασίες της συμβάσεως, τον εργοστασιακό εξοπλισμό, τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής, τις δαπάνες αποκομιδής των ερειπίων, την αστική ευθύνη, την γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία (Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κ.τ.λ).

Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού Έργων (Contractors' Plant and Machinery - CPM )

Καλύπτονται «Κατά Παντός Κινδύνου» όλα τα αυτοκινούμενα, κινητά σταθερά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια όπως γερανοί, μπουλντόζες, εκσκαφείς, μηχανές σκυροδέματος, αντλίες, φορτηγά ή άλλα οχήματα εργοταξίου. Δεν καλύπτονται τα οχήματα που έχουν γενική άδεια κυκλοφορίας.

Ασφάλιση Περατωθέντων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risks – CECR )

Με αυτό το ασφαλιστήριο που είναι «Κατονομαζόμενων Κινδύνων» ασφαλίζονται μεγάλα έργα Πολιτικού Μηχανικού ή / και Συναρμολογήσεως (φράγματα, γέφυρες, λιμάνια κ.ο.κ) μετά την ημερομηνία περάτωσή τους και μέχρι την παραλαβή από τον κύριο του έργου.

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται με αυτά τα ασφαλιστήρια είναι:

 • Πρόσκρουση χερσαίου οχήματος ή πλωτού μέσου, πτώση αεροσκαφών ή άλλης ιπτάμενης συσκευής ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.
 • Σεισμός, ηφαιστιογενής έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα.
 • Θύελλα, Πλημμύρα, κατακλυσμός από νερό.
 • Υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση εδάφους ή βράχων, η οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση εδάφους.
 • Παγετός, χιονοστιβάδα, σχηματισμός πάγου, πτώση χιονιού.
 • Βανδαλισμός που προκαλείται από μεμονωμένα άτομα.
 • Πυρκαγιά, Κεραυνός , Έκρηξη.
 • Ασφάλιση απώλειας κερδών έργου υπό κατασκευή (Principal΄s advance loss of profit – AloP)

Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτεται η απώλεια κερδών από έλλειψη εκμετάλλευσης λόγω καθυστέρησης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή / και παρακώλυση λειτουργίας του έργου ή / και αύξησης του κόστους κατασκευής που οφείλεται σε ζημιές που έχει υποστεί το έργο κατά την διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως.

Για να δοθεί αυτό το ασφαλιστήριο πρέπει το έργο να ασφαλιστεί παράλληλα και υποχρεωτικά με ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων ή Συναρμολογήσεως».

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ