Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντων

Η Ελλάδα με τον νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών υιοθέτησε τις ρυθμίσεις της οδηγίας 85/374 ΕΟΚ, καθιερώνοντας ειδική ευθύνη του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα.

Προϊόν κατά την έννοια του νόμου θεωρείται κάθε κινητό, ακόμη και αν είναι ενσωματωμένο σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Δεν εξαιρούνται οι γεωργικές πρώτες ύλες, τα προϊόντα κυνηγίου και ο ηλεκτρισμός.

Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί υπαιτιότητα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επικαλούμενος μεμονωμένο λάθος της παραγωγής που δεν έπεσε στην αντίληψή του και τέλος δεν απαλλάσσεται με το να υποδείξει ότι για το ελάττωμα ευθύνονται οι προμηθευτές του. 

Οι πηγές ζημιών αστικής ευθύνης προϊόντων προέρχονται από την ελαττωματική σχεδίαση, από λάθη στην παραγωγή του προϊόντος, σε λανθασμένη συμβουλή ή αμέλεια προειδοποίησης.

Η ευθύνη του παραγωγού είναι απεριόριστη για  σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης διέπεται από τις διατάξεις της αδικοπραξίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ασφάλιση ευθύνης προϊόντων απευθύνεται σε όσους σύμφωνα με τον νόμο 2251/94 έχουν ευθύνη. Αυτοί είναι:

  • Οι κατασκευαστές προϊόντων, πρώτων υλών ή συστατικών.
  • Τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως παραγωγοί ενός προϊόντος, επιθέτοντας  σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.
  • Οι εισαγωγείς προϊόντων για πώληση, χρηματοδοτική – απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή, στο πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας.
  • Οι προμηθευτές προϊόντων (με δραστηριότητες που αναφέρονται σε πώληση, μίσθωση, δανεισμό, leasing κ.ο.κ).
  • Οι παρέχοντες υπηρεσίες.
  • Οι διανομείς, δηλαδή όσοι συντελούν στην κυκλοφορία των προϊόντων στο εμπόριο.

Τι καλύπτει

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή (θάνατο, σωματική βλάβη ή Υλική ζημιά) η κατανάλωση ή η χρήση ελαττωματικού προϊόντος που διέθεσε.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, το είδος των προϊόντων, την διανομή, την αποθήκευση, την συσκευασία, την ετικετοποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ