Ασφάλεια Κατοικίας

Το σπίτι σας, ένα σημαντικό περιουσιακό σας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Στην Addvalue μπορείτε να ασφαλίσετε σωστά την οικοδομή και το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί, χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης κατοικιών που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλεια κατοικίας

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και στους ενοικιαστές μονοκατοικιών και διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται είτε για κύρια είτε για εξοχική κατοικία και επιθυμούν εξασφάλιση από κάθε πιθανό κίνδυνο με χαμηλό κόστος.

Τι καλύπτει

Το ασφαλιστήριο κατοικίας καλύπτει την οικοδομή, το περιεχόμενό της, Κοσμήματα και Χρήματα που βρίσκονται σε πακτωμένο χρηματοκιβώτιο, Έργα Τέχνης, το περιεχόμενο της θυρίδα σας στην τράπεζα, τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της κατοικίας, τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα.

Περιλαμβάνει, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, μία ή περισσότερες από τις παρακάτω καλύψεις:

  • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα, Ζημιές στον λέβητα.
  • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες.
  • Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών – εγκαταστάσεων ύδρευσης – κλιματισμού - αποχετεύσεως.
  • Κλοπή και Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την διάρκεια της κλοπής.
  • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκαφών, Θραύση καθρεπτών και τζαμιών, Αλλοίωση τροφίμων.
  • Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα προσωρινής στέγασης, Έξοδα μετακομίσεως, Απώλεια ενοικίων, Αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων.
  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
  • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση.
  • Νομική Προστασία, Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι ανάλογο με τον τύπο της κατοικίας (κύρια ή εξοχική), την ασφαλιζόμενη αξία, τις ασφαλιζόμενες καλύψεις, τα μέτρα προστασίας.

Παράδειγμα 1 ( γι α δ α ν ε ι ο λ ή π τ ε ς )
Επιφάνεια (σε τετραγωνικά μέτρα) Ασφαλιζόμενη Αξία Ετήσια Ασφάλιστρα
50 τμ Κτίριο: €50.000 € 44,75
80 τμ Κτίριο: €80.000 € 70,00
100 τμ Κτίριο: €100.000 € 87,50

Καλύψεις: Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, Πτώση αεροσκάφους, Σεισμός

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο και είναι αποδεκτό από ορισμένες τράπεζες. Σας υπενθυμίζουμε ότι για την περίπτωση του στεγαστικού δανείου, υποχρέωσή σας είναι το προσημειωμένο ακίνητο να είναι ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας και όχι σε αυτή που τυχόν σας πρότεινε η τράπεζά σας.

     
Παράδειγμα 2 (γ ι α δ α ν ε ι ο λ ή π τ ε ς)
Επιφάνεια ( σε τετραγωνικά μέτρα) Ασφαλιζόμενη Αξία Ετήσια Ασφάλιστρα
50 τμ Κτίριο:€50.000 € 50,75
80 τμ Κτίριο:€80.000 € 81,20
100 τμ Κτίριο:€100.000 € 101,50

Καλύψεις: Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνός, έκρηξη, καπνός, Πρόσκρουση αυτοκινήτου, Πτώση αεροσκάφους, Βραχυκύκλωμα, Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Aπεργίες, Kακόβουλες ενέργειες, Ζημιές Κλεπτών, Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - Χιόνι - Παγετός, Διάρρηξη σωληνώσεων, Υπερχείληση δεξαμενών, Αποκομιδή ερειπίων, Κατάρρευση, Καθίζηση, Κατολίσθηση, Θραύση κρυστάλλων, Έξοδα μεταστέγασης, Σεισμός, Αστική ευθύνη ομόρων από καλυπτόμενους κινδύνους, κάλυψη σε αξία καινούργιου.

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο και είναι αποδεκτό από όλες τις τράπεζες. Σας υπενθυμίζουμε ότι για την περίπτωση του στεγαστικού δανείου, υποχρέωσή σας είναι το προσημειωμένο ακίνητο να είναι ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας και όχι σε αυτή που τυχόν σας πρότεινε η τράπεζά σας.

     
Παράδειγμα 3
Επιφάνεια (σε τετραγωνικά μέτρα) Ασφαλιζόμενη Αξία Ετήσια Ασφάλιστρα
50 τμ Κτίριο:€55.000 Περιεχόμενο:€15.000 € 71,00
80 τμ Κτίριο:€88.000 Περιεχόμενο:€24.000 € 114,00
100 τμ Κτίριο:€100.000 Περιεχόμενο:€30.000 € 142,00
Καλύψεις: Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνός, έκρηξη, Ζημιές στον Λέβητα, καπνός, Πρόσκρουση αυτοκινήτου, Πτώση αεροσκάφους – δένδρων – κλαδιών – στυλών, Κάλυψη Ηλιακού Θερμοσύφωνα Βραχυκύκλωμα, Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Aπεργίες, Kακόβουλες ενέργειες, Κλοπή και Ληστεία, Ζημιές Κλεπτών στην οικοδομή, Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - Χιόνι - Παγετός, Διάρρηξη σωληνώσεων, Υπερχείληση δεξαμενών, Αποκομιδή ερειπίων, Κατάρρευση, Καθίζηση, Κατολίσθηση, Θραύση κρυστάλλων, Έξοδα μεταστέγασης, Έξοδα διαμονής σε άλλη κατοικία, Σεισμός, Αστική ευθύνη, Κάλυψη σε αξία καινούργιου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ