Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

H Addvalue σε συνεργασία με την εταιρία CNP ΖΩΗΣ σας παρουσιάζει το νέο σύστημα υπηρεσιών υγείας στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών δομών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών για το σύγχρονο άνθρωπο.

Το σύστημα υγείας της CNP ΖΩΗΣ συνδυάζει τις παροχές του Δημόσιου φορέα υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων /Διαγνωστικών κέντρων/Πολυϊατρείων/Ιατρείων και παράλληλα εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε άτομα που δεν είναι ενταγμένα σε κοινωνικό φορέα ασφάλισης.

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ   Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Το πρόγραμμα δίνει στους ασφαλισμένους του τη δυνατότητα πραγματοποίησης Απεριόριστων Ιατρικών Επισκέψεων σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών, του δικτύου Πολυιατρείων και σε ένα Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων και γεωγραφικά κατανεμημένων ιδιωτικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Α. Δωρεάν και απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, συνεπεία ατυχήματος ή ατυχήματος,  στις εφημερεύουσες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μελών του συμβεβλημένου δικτύου.

Β. Με συμμετοχή δέκα Ευρώ (10), συνεπεία ατυχήματος ή ασθέμειας, στις διαθέσιμες ειδικότητες (προγραμματισμένο ραντεβού)

Γ. Με συμμετοχή τριάντα Ευρώ (30), συνέπεια ατυχήματος ή ασθενείας, στις διαθέσιμες παιδιατρικές ειδικότητες (προγραμματισμένο ραντεβού) 

Δ. Έξοδα προσωπικού ατυχήματος στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων κλινικών έως του ποσού των 200 Ευρώ κατά περίπτωση, με 30% συμμετοχή του συνδρομητή

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ: Συμμετοχή δέκα Ευρώ (10) σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες

ΔΙΚΤΥΟ ΙΔIΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ: Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων τα οποία παρέχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), με συμμετοχή των μελών του προγράμματος, με το ποσό των είκοσι ευρώ (20) ανά επίσκεψη για Αττική & Θεσσαλονίκη και δέκα πέντε ευρώ (15) Πανελλαδικά (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης).

Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ε Σ   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Το πρόγραμμα υγείας της CNP ΖΩΗΣ δίνει στους ασφαλισμένους του τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων κλινικών, Πολυιατρείων και διαγνωστικών κέντρων.

α) Απεριόριστες και Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις για τα μέλη του που θα κάνουν χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και

β) Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων με συμμετοχή ποσοστού δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ή είκοσι τοις εκατό (20%), για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα στο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΠΥ) ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα.

Οι εξετάσεις αυτές παρέχονται ανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης

Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Κ Α Λ Υ Ψ Η

Α. Οφθαλμολογικές επεμβάσεις (Laser) που αφορούν στη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με συμμετοχή των μελών του προγράμματος πενήντα τοις εκατό (50%) επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου.

Β. Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως αξίας έως 250 Ευρώ με χρήση ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ) ή επιδότηση (ανάλογα με την αξία αγοράς) 

Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η   Κ Α Λ Υ Ψ Η

Απεριόριστες Οδοντιατρικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως το χώρο της θεραπευτικής /χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής με κάλυψη των μελών του προγράμματος, ποσοστού έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου. 

Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η  /  Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

  • Απεριόριστες επισκέψεις, με συμμετοχή του Συνδρομητή είκοσι πέντε ευρώ (25) ανά επίσκεψη σε ιατρούς βελονιστές και ψυχολόγους, τριάντα ευρώ (30) σε ιατρούς ομοιοπαθητικούς, καθώς και σε Διατροφολόγους/Διαιτολόγους με συμμετοχή είκοσι ευρώ (20) ανά επίσκεψη.
  • Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσό των είκοσι ευρώ (20) ανά συνεδρία. 

Φ Υ Σ Ι Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η  Κ Α Λ Υ Ψ Η

Απεριόριστες Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών με το ποσό των δέκα πέντε ευρώ (15) ανά συνεδρία, η οποία περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο σύνολο Φυσικοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή. 

Δ Ω Ρ Ε Α Ν   Ε Τ Η Σ Ι Α   Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η  (Check Up)

  • Βασικός αιματολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια καθώς και ένα ηπατικό έλεγχο με μέτρηση των SGOT, SGPT και γ-GT
  • Οδοντιατρικός έλεγχος που περιλαμβάνει Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό δοντιών, στίλβωση, Φθορίωση καθώς και χορήγηση πιστοποιητικού στοματικής υγείας
  • Οφθαλμολογικός έλεγχος για τα μέλη άνω των 14 ετών, που περιλαμβάνει Έλεγχο οπτικής οξύτητας, Έλεγχο Διάθλασης, Τονομέτρηση με Goldman και Μέτρηση στην Σχισμοειδή λυχνία. 

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι προσιτό σε όλους. Η ετήσια συνδρομή της κυρίας κάρτας είναι μόλις 115 Ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας  υπάρχει προνομιακή τιμολόγηση. Αναλυτικά: 

  Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα*
Κυρίως Ασφαλισμένος                                €111
Εξαρτώμενο - Σύζυγος €90
Εξαρτώμενο - Παιδί €60
*Ανεξαρτήτως ηλικίας  

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ