Λίγα λόγια για εμάς

Η AddValue είναι εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών συμβουλών. Προσφέρει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του κλάδου των ασφαλίσεων. Σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της, που εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια λαμβάνοντας υπόψη την αξία προς κόστος (value for money).

Η εταιρεία συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην  Ελληνική ασφαλιστική αγορά, είτε με απευθείας σύμβαση είτε μέσω άλλων πρακτορείων. Επίσης μέσω ανταποκριτών Lloyds υπάρχει πρόσβαση στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου για εξειδικευμένες ασφαλίσεις που δεν υπάρχουν στην Ελληνική Αγορά ή όταν υπάρχουν είναι χαμηλής ποιότητας και σε υψηλή τιμή.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες προσφερόμενων υπηρεσιών είναι:

  • Προϊόντα από όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους όπως Ζωής & Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης, κ.ο.κ.
  • Υπηρεσίες που αφορούν την εκτίμηση του κινδύνου, τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση αξιών και την ασφάλισή τους σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
  • Παροχή συμβουλών σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια.
  • Παροχή συμβουλών σε περίπτωση ζημιών.
  • Συνεχή υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση και ιδιαίτερα μετά από ζημιά.

Για την Addvalue Financial Services

Ανδρέας Βασ. Πλυταριάς
Ασφαλιστικός Πράκτορας
Financial Planner
Αριθ. Μητρώου:298527 / Επαγ. Επιμ. Αθηνών

Υ.Γ: Επικρατεί η αντίληψη ότι όλοι οι ασφαλιστές είναι ίδιοι ή ότι προσφέρουν τα ίδια πράγματα. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι και τίποτε δεν είναι ίδιο. Για την επιλογή του ασφαλιστικού σας συμβούλου είναι αναγκαίο να επιδεικνύετε την ίδια προσοχή και φροντίδα με την επιλογή ενός βασικού και υψηλού επιπέδου στελέχους της εταιρείας σας.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

  • για ιδιωτες
  • για επιχειρησεις
  • Η AddValue συνεργάζεται με μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους, παρέχοντας στον πελάτη της, τη δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα εκείνο που ανταποκρίνεται στις προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές του ανάγκες.
Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και νομίμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που...

Learn more
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα που διασφαλίζει τον ταξιδιώτη έναντι οποιαδήποτε δύσκολης κατάστασης στην οποία μπορεί να...

Learn more
Ασφάλεια Υγείας

Ασφάλεια Υγείας

Η φροντίδα της υγείας μας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για εμάς τους ίδιους και για τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Για να αποφασίσουμε τον...

Learn more
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της αστικής του ευθύνης από αδικοπραξία, όπως ορίζει ο Αστικός...

Learn more
Ασφάλεια Μικρών Επιχειρήσεων

Ασφάλεια Μικρών Επιχειρήσεων

Κάθε μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση, είναι εκτεθειμένη καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Κάθε κίνδυνος είναι δυνατόν να προκαλέσει ζημιά που μπορεί...

Learn more
Business Protection

Business Protection

Oι κίνδυνοι που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις της και τα...

Learn more