Ασφάλεια Μισθού - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Μισθού

Τα εισοδήματα των ανθρώπων προκύπτουν από δύο κυρίως πηγές, από την εργασία τους και από τις επενδύσεις τους. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων αντλεί το καθοριστικό για την διαβίωσή της εισόδημα από την εργασία της. Έτσι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν τα βασικά αλλά και τα λοιπά έξοδα της οικογένειάς τους από τα εισοδήματα της εργασίας τους, η οικονομική τους επιβίωση εξαρτάται ευθέως από την καλή υγεία τους. Η ασφάλεια μισθού είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τόσο την προσωρινή όσο και την μόνιμη απώλεια εσόδων από εργασία.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση μισθού

Η ασφάλεια μισθού απευθύνεται στην μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων που η διαβίωσή τους και υλοποίηση των σχεδίων τους εξαρτώνται από τη δυνατότητά τους να παρουσιαστούν στην εργασία τους και να προσφέρουν σε αυτή τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Στην κατηγορία αυτή θα βρούμε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες, ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και κάθε είδους αυτοαπασχολούμενους.

Ποιες είναι οι παροχές του

  • Η ασφάλεια μισθού εξασφαλίζει το μηνιαίο σας μισθό ή το μηνιαίο σας εισόδημα εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, αρκεί το ποσό που θα ασφαλίσετε να μην υπερβαίνει το 75% του πραγματικού δηλωμένου εισοδήματός σας.
  • Η αποζημίωση πληρώνεται κάθε μήνα, λόγω πρόωρου θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία η οποία μπορεί να προέλθει από ατύχημα ή ασθένεια.
  • Η αποζημίωση της ανικανότητας εάν προέλθει από ατύχημα μπορεί να αρχίζει από την 1η ημέρα ενώ εάν προέλθει από ασθένεια να αρχίζει από την 8η ημέρα.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος της ασφάλεια μισθού διαμορφώνεται ανάλογα με το επάγγελμα, την ηλικία του ασφαλισμένου, το ασφαλισμένο ποσό, τις ημέρες αναμονής, το φύλο, την κατάσταση της υγείας.

Παράδειγμα 1:

Ενήλικας 35 ετών με καθήκοντα γραφείου, για ασφάλεια μισθού €300 / μήνα, λόγω προσωρινής ανικανότητας συνέπεια ατυχήματος και ασθένειας, για περίοδο κάλυψης 365 ημέρες για ατύχημα και 180 ημέρες για ασθένεια, με αναμονή τις πρώτες 21 ημέρες για το ατύχημα και 8 ημέρες για την ασθένεια, τα ετήσια τελικά ασφάλιστρα είναι 62 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Ενήλικας 40 ετών με καθήκοντα γραφείου, για ασφάλεια μισθού €300 / μήνα, λόγω θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας, για περίοδο κάλυψης 20 χρόνια, τα εξαμηνιαία τελικά ασφάλιστρα είναι 91 ευρώ.

Πάρε Προσφορά

 

Καλέστε μας στο 210 33 18 800
Scroll to Top