Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης συμβατών με το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Για κάποιες κατηγορίες η Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική.  Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης  ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148 / 29-09-2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Σε ποιους απευθύνεται 

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης απευθύνεται σε

 • Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων)
 • Αποθηκευτικοί χώροι
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Γεωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
 • Άλλες επιχειρήσεις

Τι καλύπτει

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει

 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

Πόσο κοστίζει

Το κόστος για αυτή την ασφάλιση είναι κατά περίπτωση. Η τιμολόγηση γίνεται μετά την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top