Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης συμβατών με το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Για κάποιες κατηγορίες η Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική.  Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης  ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148 / 29-09-2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Σε ποιους απευθύνεται 

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης απευθύνεται σε

 • Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων)
 • Αποθηκευτικοί χώροι
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Γεωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
 • Άλλες επιχειρήσεις

Τι καλύπτει

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει

 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

Πόσο κοστίζει

Το κόστος για αυτή την ασφάλιση είναι κατά περίπτωση. Η τιμολόγηση γίνεται μετά την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top