Ασφάλεια Υγείας από την Generali - Addvalue Financial Services

Τα Δημοφιλή Προγράμματα Yγείας της Generali

GENERALI LOGO GENERALI LOGO
Medical Prime Life On
Καλύψεις
Θέση νοσηλείας Δίκλινο Μονόκλινο ή Δίκλινο
Όριο κάλυψης εντός Ελλάδος €300.000 €500.000 / €750.000 / €1.000.000
Όριο κάλυψης στο Εξωτερικό €300.000 (Κατόπιν έγκρισης) €500.000 / €750.000 / €1.000.000
Απαλλαγή €0 / €950 Ανά περίπτωση και €0 / €750 / €1.500 / €3.000 / €5.000 / €10.000 Ανά Ασφαλιστικό Έτος
Ποσοστό Κάλυψης: Ελλάδα Εντός ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ: 100% / Εκτός: Κατόπιν έγκρισης 100%
Ποσοστό Κάλυψης: Λοιπές χώρες 100% Κατόπιν έγκρισης 100%
Ποσοστό Κάλυψης: ΗΠΑ/Καναδάς 90% (κατόπιν εγκρισης) 95%
Μειωμένη Απαλλαγή χωρίς διανυκτέρευση Στα ειδικά συμβεβλημένα
Σε Δημόσιο Νοσοκομείο χωρίς απαλλαγή
Απευθείας κάλυψη εντός Ελλάδος
Απευθείας κάλυψη στο Εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων για επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση
Κάλυψη εξόδων για θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση
Κάλυψη έκτακτων περιστατικών έως €500
Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς
Κάλυψη συνοδού ανηλίκων
Κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας Προαιρετικά Προαιρετικά
Κάλυψη για προϋπάρχουσες παθήσεις 2-10ετη αναμονή
Διαγνωστικές εξετάσεις Έως €1.500/ετος Προαιρετικά
Επισκεψεις γιατρών ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ Προαιρετικά
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Medical Prime Life On
Υπηρεσίες “My e-Doctor”, “My Health IQ”, “My e-Gym”, “Ο διατροφολόγος μου”
Check Up με €10 έως €90
Όροι Ασφαλιστηρίου Όροι Ασφαλιστηρίου
Έγγραφο Πληροφοριών Έγγραφο Πληροφοριών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Παιδί 10 ετών €26 / μήνα* €25 / μήνα**
Ενήλικας 25 ετών €39 / μήνα* €34 / μήνα**
Ενήλικας 35 ετών €51 / μήνα* €44 / μήνα**
Ενήλικας 40 ετών €61 / μήνα* €51 / μήνα**
* Για τον υπολογισμό των παραπάνω ασφάλιστρων έχει υπολογιστεί Με Χρήση Ασφαλιστικού Φορέα, Δίκλινο και Απαλλαγή €0

** Για τον υπολογισμό των παραπάνω ασφάλιστρων έχει υπολογιστεί Όριο Κάλυψης €500.000,  Δίκλινο και Απαλλαγή €1.500

Πάρε Προσφορά

 

Καλέστε μας στο 210 33 18 800
Scroll to Top