Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Η ανάγκη μιας σωστά σχεδιασμένης και ικανοποιητικής σύνταξης απασχολεί όλο και μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Κυρίως οι νέοι που ξεκινούν ή αυτοί που βρίσκονται στη μέση του εργασιακού τους βίου διαπιστώνουν ότι ο κοινωνικός συνταξιοδοτικός τους φορέας δεν θα μπορεί να καλύπτει τις πραγματικές οικονομικές τους ανάγκες και το επίπεδο ζωής το οποίο επιθυμούν να έχουν ως συνταξιούχοι. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ανήκουν στην κατηγορία των αποταμιευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για αποταμιευτικούς λογαριασμούς που το τελικό συσσωρευμένο ποσό δίνεται στον ασφαλισμένο τμηματικά δηλαδή με μορφή σύνταξης ή εφάπαξ ή ακόμη σε συνδυασμό εφάπαξ και σύνταξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα απευθύνονται σε όσους βρίσκονται σε παραγωγική  ηλικία και επιθυμούν να αποταμιεύουν μέρος από τα διαθέσιμα εισοδήματά τους, έτσι ώστε όταν φτάσουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης να μπορέσουν να συμπληρώσουν αποτελεσματικά την σύνταξη της κοινωνικής ασφάλισης.

Τα χαρακτηριστικά των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
  • Εγγυημένη ελάχιστη απόδοση μέχρι 2% στο λογαριασμό σας για όλη την διάρκεια του προγράμματος.
  • Συμμετοχή στην επιπλέον απόδοση (πέραν του 2%).
  • Ασφαλιστική κάλυψη απαλλαγής καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.
  • Ισόβια μηνιαία σύνταξη στην ηλικία και στο ποσό που εσείς επιλέγετε ή εφάπαξ.
  • Δυνατότητα εξακολουθήσεως πληρωμής της μηνιαίας σύνταξης στον ή στη σύζυγο ή στους δικαιούχους για 5, 10 ή 15 έτη.
  • Ευελιξία στην επιλογή του ύψους και της συχνότητας καταβολής αλλά και δυνατότητα έκτακτων καταβολών.
  • Προστασία της αγοραστικής αξίας των χρημάτων σας με την επιλογή της αυτόματης αναπροσαρμογής σύμφωνα με τον πληθωρισμό.
  • Δυνατότητα συνδυασμού με καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κ.ο.κ.
Πόσο Κοστίζει

Το κόστος της ασφαλίσεως διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχετε. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή είναι €50.

Παραδείγματα
Εγγυημένη Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη ή Εγγυημένο Εφάπαξ στη λήξη Μηνιαίες καταβολές
€100 €20.496,30 €38,98
€200 €40.992,66 €77,96
€300 €61.488,91 €116,94
€500 €102.481,51 €194,90
€700 €143.474,12 €272,87
€1000 €204.963,03 €389,81
   Τα παραδείγματα αναφέρονται σε ενήλικα 30 ετών, ηλικία συνταξιοδοτήσεως 65 ετών, χωρίς καμία αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων.

 

Παρε προσφορα

 

Καλεσε στο 210 33 18 800