Ασφάλεια Σκάφους / Έντυπο Αναγκών - Addvalue Financial Services

Λάβετε μια Εξατομικευμένη Προσφορά Ασφάλισης Σκάφους


Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στη συνέχεια θα λάβετε στο email σας πρόταση ασφάλισης.

"*" Υποχρεωτικά πεδία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

Στοιχεία Ιδιοκτήτη - Χειριστή

Ημερομηνία Γεννήσεως*
Επιλογή Καλύψεων*
Υποχρεωτική Ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας*
Αποδοχή όρων χρήσης*
Αποδοχή πολιτικής απορρήτου*
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scroll to Top