Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και νομίμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που...

Read more
Business Protection
Business Protection

Oι κίνδυνοι που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις της και τα...

Read more
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της αστικής του ευθύνης από αδικοπραξία, όπως ορίζει ο Αστικός...

Read more
Αστική Ευθύνη Προϊόντων
Αστική Ευθύνη Προϊόντων

Η Ελλάδα με τον νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών υιοθέτησε τις ρυθμίσεις της οδηγίας 85/374 ΕΟΚ, καθιερώνοντας ειδική ευθύνη του...

Read more
Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου
Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου

Η κτηνοτροφική παραγωγή συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική σταθερότητα και την προμήθεια τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές συνέπειες των...

Read more
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Ομαδικές Ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα που αποτελούν πρόσθετες της Κοινωνικής Ασφαλίσεως παροχές. Έχουν σκοπό την εξασφάλιση τόσο των...

Read more
Ασφάλεια Πιστώσεων
Ασφάλεια Πιστώσεων

Οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες πληρώνουν τοις μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες. Στο εμπόριο και την βιομηχανία όμως, οι πωλήσεις κατά...

Read more