Τι είναι απαλλαγή στις ασφαλίσεις, ποιον εξυπηρετεί και γιατί χρησιμοποιείται - Addvalue Financial Services
apalaggi

Τι είναι απαλλαγή στις ασφαλίσεις, ποιον εξυπηρετεί και γιατί χρησιμοποιείται

Η έννοια της απαλλαγής στις ασφαλίσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει το κόστος και την κάλυψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Απαλλαγή σημαίνει το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος από την τσέπη του πριν η ασφαλιστική εταιρεία αρχίσει να καλύπτει τις ζημιές ή τις απαιτήσεις. Αυτό το ποσό εξυπηρετεί τόσο τον ασφαλισμένο όσο και την ασφαλιστική εταιρεία για διάφορους λόγους.

Ποιον Εξυπηρετεί η Απαλλαγή και γιατί χρησιμοποιείται

Η απαλλαγή εξυπηρετεί:

 1. Τον Ασφαλισμένο:
  • Μείωση του Κόστους των Ασφαλίστρων: Επιλέγοντας υψηλότερη απαλλαγή, ο ασφαλισμένος μπορεί να μειώσει το ποσό των ασφαλίστρων που πληρώνει. Αυτό γίνεται επειδή αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου.
  • Αποφυγή Μικρών Αποζημιώσεων: Με την ύπαρξη απαλλαγής, αποφεύγεται η πληρωμή μικρών αποζημιώσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία και να αυξήσουν τα ασφάλιστρα στο μέλλον.
 2. Την Ασφαλιστική Εταιρεία:
  • Μείωση του Αριθμού των Αποζημιώσεων: Η ύπαρξη απαλλαγής αποτρέπει την υποβολή μικρών αποζημιώσεων, γεγονός που μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση και τα κόστη επεξεργασίας για την ασφαλιστική εταιρεία.
  • Μείωση του Κινδύνου: Η εταιρεία αναλαμβάνει λιγότερο κίνδυνο, καθώς ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει μέρος των ζημιών, πράγμα που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο των συνολικών απωλειών.

Είδη Απαλλαγών

Τα βασικά είδη απαλλαγών είναι:

 • Σταθερή: Ένα συγκεκριμένο ποσό που ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει για κάθε ζημιά.
 • Ποσοστιαία: Ένα ποσοστό της αξίας της ζημιάς που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος.
 • Συνδυασμένη: Συνδυασμός σταθερής και ποσοστιαίας απαλλαγής, όπου ο ασφαλισμένος πληρώνει ένα ποσοστό της ζημιάς και ένα σταθερό ποσό.

Παραδείγματα Εφαρμογής Απαλλαγών

Ασφάλεια Σπιτιού:

Σταθερή: Σε περίπτωση πυρκαγιάς που προκαλεί ζημιές ύψους €10.000, με απαλλαγή €1.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τα πρώτα €1.000 και η ασφάλεια σπιτιού τα υπόλοιπα €9.000.

Ποσοστιαία: Η ασφάλεια σπιτιού έχει ποσοστιαία απαλλαγή 10%. Αν συμβεί ζημιά στο σπίτι αξίας €20.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει το 10% της ζημιάς, δηλαδή €2.000 και η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα €18.000.

Συνδυασμένη: Η ασφάλεια σπιτιού έχει συνδυασμένη απαλλαγή €1.000 + 5% της ζημιάς. Αν συμβεί ζημιά στο σπίτι αξίας €20.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει €1.000 + (5% x €20.000) = €1.000 + €1.000 = €2.000, και η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα €18.000.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου:

Σταθερή: Αν συμβεί τροχαίο ατύχημα και η επισκευή του αυτοκινήτου κοστίζει €5.000 και η ασφάλεια αυτοκινήτου έχει απαλλαγή €500, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τα πρώτα €500 και η ασφαλιστική εταιρεία τα υπόλοιπα €4.500.

Ποσοστιαία: Η ασφάλεια αυτοκινήτου με κάλυψη ιδίων ζημιών (μικτή) έχει ποσοστιαία απαλλαγή 15%. Αν το αυτοκίνητο υποστεί ζημιά αξίας €10.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει το 15% της ζημιάς, δηλαδή €1.500, και η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα €8.500.

Συνδυασμένη: Η ασφάλεια αυτοκινήτου με κάλυψη ιδίων ζημιών (μικτή) έχει συνδυασμένη απαλλαγή €500 + 10% της ζημιάς. Αν το αυτοκίνητο υποστεί ζημιά αξίας €10.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει €500 + (10% x €10.000) = €500 + €1.000 = €1.500 και η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα €8.500€.

 Ασφάλεια Υγείας:

Σταθερή: Αν ο ασφαλισμένος  έχει ασφάλεια υγείας και υποβληθεί σε ιατρική επέμβαση με συνολικό κόστος €2.000 και υπάρχει απαλλαγή €200, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τα πρώτα €200 και η ασφαλιστική εταιρεία τα υπόλοιπα €1.800.

Ποσοστιαία: Η ασφάλεια υγείας έχει ποσοστιαία απαλλαγή 20%. Αν τα ιατρικά έξοδα ανέρχονται σε €5.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει το 20% των εξόδων, δηλαδή €1.000 και η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα €4.000.

Συνδυασμένη: Η ασφάλεια υγείας έχει συνδυασμένη απαλλαγή €200 + 15% των εξόδων. Αν τα ιατρικά έξοδα ανέρχονται σε €5.000, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει €200 + (15% x €5.000) = €200 + €750 = €950 και η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα υπόλοιπα €4.050.

Συμπεράσματα

Η απαλλαγή στις ασφαλίσεις είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που επηρεάζει τον τρόπο διαμόρφωσης και κοστολόγησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Εξυπηρετεί τόσο τον ασφαλισμένο όσο και την ασφαλιστική εταιρεία, προσφέροντας οικονομικά πλεονεκτήματα και βελτιστοποίηση των κινδύνων.  Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μετατρέψει έναν ανεπιθύμητο για την ασφαλιστική εταιρεία κίνδυνο σε επιθυμητό. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί η λειτουργία και τα είδη της απαλλαγής για την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτιμήσεις του ασφαλισμένου.

Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με έναν ικανό ασφαλιστικό σύμβουλο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Scroll to Top