Εταιρεία - Addvalue Financial Services

Ανδρέας Βασ. ΠλυταριάςΗ Addvalue Financial Services είναι εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών συμβουλών. Προσφέρει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του κλάδου των ασφαλίσεων. Σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της, που εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια λαμβάνοντας υπόψη την αξία προς κόστος (value for money).

Η εταιρεία συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, είτε με απευθείας σύμβαση είτε μέσω άλλων πρακτορείων. Επίσης μέσω ανταποκριτών Lloyds υπάρχει πρόσβαση στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου για εξειδικευμένες ασφαλίσεις που δεν υπάρχουν στην Ελληνική Αγορά ή όταν υπάρχουν είναι χαμηλής ποιότητας και σε υψηλή τιμή.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες προσφερόμενων υπηρεσιών είναι:

  • Προϊόντα από όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους όπως Ζωής & Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης, κ.ο.κ.
  • Υπηρεσίες που αφορούν την εκτίμηση του κινδύνου, τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση αξιών και την ασφάλισή τους σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
  • Παροχή συμβουλών σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια.
  • Παροχή συμβουλών σε περίπτωση ζημιών.
  • Συνεχή υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση και ιδιαίτερα μετά από ζημιά.

Για την Addvalue Financial Services

Ανδρέας Βασ. Πλυταριάς
Ασφαλιστικός Πράκτορας
Financial Advisor by Efficert
Αριθ. Ειδικού Μητρώου:570 / Επαγ. Επιμ. Αθηνών

Υ.Γ: Επικρατεί η αντίληψη ότι όλοι οι ασφαλιστές είναι ίδιοι ή ότι προσφέρουν τα ίδια πράγματα. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι και τίποτε δεν είναι ίδιο. Για την επιλογή του ασφαλιστικού σας συμβούλου είναι αναγκαίο να επιδεικνύετε την ίδια προσοχή και φροντίδα με την επιλογή ενός βασικού και υψηλού επιπέδου στελέχους της εταιρείας σας.

Scroll to Top