Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1970. Έχει σπουδάσει Κοινωνική Εργασία. Είναι Απόφοιτος  του Ετησίου Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ). Έχει παρακολουθήσει πολλές εξειδικευμένες  μακροχρόνιες εκπαιδεύσεις  και σεμινάρια με αντικείμενο τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Ζωής και Υγείας, Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδύσεων, την Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)  και τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning)

Από το 1995 εργάζεται στην ασφαλιστική Βιομηχανία αρχικά με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού  Συμβούλου και στην συνέχεια ως Ασφαλιστικός Πράκτορας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος στις Τραπεζοασφαλίσεις (Bancassurance) σε συνεργασία με μεγάλη Ελληνική Τράπεζα. Σήμερα είναι Ασφαλιστικός Πράκτορας και διαχειριστής της εταιρείας  Addvalue Financial Services.

Είναι μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε) και της Hellenic Financial Planners Association (HFPA).