Ασφάλεια Απαγωγής και Λύτρων - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Απαγωγής και Λύτρων

Γεγονότα όπως οι απαγωγές, η απαίτηση λύτρων και οι εκβιασμοί ήταν μέχρι πρόσφατα σχετικά άγνωστα φαινόμενα για τον ελληνικό χώρο. Δυστυχώς, με τη συνεχόμενη αύξηση της εγκληματικότητας, κακόβουλες ενέργειες όπως αυτές κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και συχνότερα στην Ελλάδα. Επίσης η επέκταση των Ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής, εγκυμονεί πολλαπλούς σχετικούς κινδύνους. Η Ασφάλεια Απαγωγής Λύτρων και Εκβιασμού είναι πρόγραμμα που προστατεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις από αντίστοιχα συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ασφάλεια Απαγωγής Λύτρων και Εκβιασμού απευθύνεται σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο Εξωτερικό, Επιχειρήσεις με στελέχη που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες υψηλού κινδύνου, Τράπεζες, Χρηματιστηριακές εταιρείες, Αεροπορικές εταιρείες, Ναυτιλιακές εταιρείες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Διακεκριμένες / Πλούσιες οικογένειες κ.ο.κ.

Τι καλύπτει

Οι καλυπτόμενες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Απαγωγή / Υποτιθέμενη Απαγωγή. Η αρπαγή ή κράτηση του ασφαλισμένου με σκοπό την απαίτηση λύτρων.
 • Απειλή / Εκβιασμός. Απόσπαση χρηματικών ποσών από τον ασφαλιζόμενο συνεπεία απειλής ή εκβιασμού του για πρόκληση σωματικών ή υλικών ζημιών στην περιουσία του, μόλυνσης / μετάλλαξης των προιόντων του, αποκάλυψης επαγγελματικών μυστικών ή καταστροφής ηλεκτρονικών στοιχείων.
 • Παράνομη Κράτηση. Ακούσια κράτηση / περιορισμός από κυβερνητική αρχή ή στασιαστική οργάνωση.
 • Πειρατεία σε Μέσο Μεταφοράς. Παράνομη κράτηση του ασφαλισμένου υπό καταναγκασμό / πίεση ενώ ταξιδεύει με οποιοδήποτε εναέριο, μηχανοκίνητο ή θαλάσσιο μέσο.

Η Ασφάλεια Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού καλύπτει:

 • Θάνατο που προκύπτει από τα παραπάνω γεγονότα.
 • Πληρωμή Λύτρων η/και ποσών εκβιασμού.
 • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών.
 • Έξοδα των ειδικών συμβούλων δημοσίων σχέσεων.
 • 24ωρη γραμμή έκτακτης βοήθειας.
 • Άλλα λογικά και απαραίτητα έξοδα.

Ενεργοποίηση Συμβολαίου:

 • Απαγωγή
 • Απειλή / εκβιασμός
 • Παράνομη κράτηση
 • Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος  για την ασφάλεια απαγωγής και λύτρων είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως το είδος της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών του ασφαλισμένου, οι χώρες διαμονής των ασφαλιζομένων προσώπων, οι ταξιδιωτικές συνήθειες κ.ο.κ.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top