Ασφάλεια Ζωής - Addvalue Financial Services
ασφαλεια ζωης

Έχετε σκεφτεί πιο είναι πραγματικά το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός ανθρώπου; Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία με τη μεγαλύτερη αξία είναι οι αποταμιεύσεις, οι επενδύσεις, η κατοικία και τα αυτοκίνητά μας. Όμως άν το καλοσκεφτούμε το μεγαλύτερο και σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο, που μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε όλα τα παραπάνω δεν είναι άλλο από το εισόδημά μας. Τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν ήμασταν σε θέση να εργαστούμε; Πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει η οικογένειά μας χωρίς εμάς; Συνήθως αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοιες σκέψεις και να προνοήσουμε. Η ασφάλεια ζωής είναι η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα και ο ποιο ορθός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι δυσάρεστες συνέπειες μιας πρόωρης απώλεια ζωής. 

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ασφάλεια Ζωής απευθύνεται σε όσους θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής της οικογένειάς τους μετά από θάνατο ή μια σοβαρή ανικανότητα. Απευθύνεται κυρίως σε οικογενειάρχες με ανήλικα παιδιά, σε ανθρώπους με δάνεια ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, που ο πρόωρος θάνατος ή η ανικανότητα συνεπάγεται μεγάλη οικονομική καταστροφή.

Τι καλύπτει

Όταν το συναισθηματικό κόστος της πρόωρης απώλειας ενός ανθρώπου έρχονται να προστεθούν και τα οικονομικά αδιέξοδα, το βάρος γίνεται δυσβάσταχτο. Η ασφάλεια ζωής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσει η οικογένεια τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο.

Οι Βασικές Κατηγορίες ασφάλειας ζωής είναι:

Η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου.

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό εάν συμβεί η απώλεια ζωής μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

Η Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου καταβάλλει το εφάπαξ ποσό, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή δανείων ή κάλυψη μειούμενων μελλοντικών αναγκών.

Πόσο κοστίζει

Το κόστος της ασφάλειας ζωής διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμα, την κατάσταση της υγείας, τα χόμπι και το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Παράδειγμα 1: 35 ετών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο €50.000 τα ασφάλιστρα είναι  €12/μήνα.

Παράδειγμα 2: 40 ετών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο €50.000 τα ασφάλιστρα είναι  €16/μήνα.

Παράδειγμα 3: 45 ετών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο €50.000 τα ασφάλιστρα είναι  €23/μήνα.

Παράδειγμα 4: 50 ετών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο €50.000 τα ασφάλιστρα είναι  €35/μήνα.

Πάρε Προσφορά

 

Καλέστε μας στο 210 33 18 800

Scroll to Top