Ασφάλεια Ποδηλάτου - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Ποδηλάτου

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει το ποδήλατο στις καθημερινές του μετακινήσεις, ως μια πιο ευέλικτη, οικονομική και οικολογική εναλλακτική λύση, αλλά και ως μέσο άθλησης και αναψυχής. Ωστόσο, τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών και απρόβλεπτων ατυχημάτων είναι δυνατό να στερήσουν σε κάθε ποδηλάτη τη χαρά για άσκηση και την άνεση στη μετακίνηση. Η ασφάλεια ποδηλάτου  προστατεύει τόσο τον ποδηλάτη όσο και το ίδιο το ποδήλατο από μία σειρά καθημερινών κινδύνων.

Σε ποιόν απευθύνεται

Η ασφάλεια ποδηλάτου απευθύνεται σε όσους επιλέγουν εναλλακτικούς, οικολογικούς και οικονομικούς τρόπους μετακίνησης.

Τι καλύπτει η ασφάλεια ποδηλάτου

BΙΚΕ Simple  Safe BΙΚΕ 
Καλύψεις Βασική Ασφάλιση Ολοκληρωμένη Ασφάλιση
Γενική Αστική Ευθύνη Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας / κυκλοφορίας του ποδηλάτου του Έως €50.000 Έως €50.000
Νομική Προστασία  Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω: Αξίωση για Υλικές Ζημίες  & Σωματικές Βλάβες του ιδίου, Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος,  Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων,  Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων, Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια Έως €3.000
Ολική Κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου Έως €3.000
Ίδιες ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο από ατύχημα κατά την κανονική του χρήση. Έως €3.000
Απώλειας Ζωής του ποδηλάτη από ατύχημα €10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του ποδηλάτη από ατύχημα €10.000
Έξοδα Θεραπείας για Σωματικές Βλάβες από Ατύχημα Έως €10.000
Οδοντιατρικά Έξοδα / Οπτικά Έξοδα  Έως €500 / Έως €500
Νοσοκομειακό Επίδομα λόγω Ατυχήματος €15/ημέρα – Έως 15 ημέρες
Φροντίδα Ατυχήματος Αν κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, καλύπτεται η μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου. Ισχύει
Ετήσια Ασφάλιστρα BIKE Simble
Κατηγορία Ποδηλάτου Ιδιωτική Χρήση  Ενοικιαζόμενα
Ποδήλατα 2τροχα €20 €35
Ποδήλατα 3τροχα & 4τροχα €30 €50
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια έως 6km €20 €35
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια έως 25km €30 €50
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια άνω των 25km €50 €85
Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις

  • Ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών, ενώ για Ηλεκτροκίνητα από 15 έως 65 ετών
  • Ασφαλίζονται Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα/Πατίνια έως 250Watt
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί προσκόμιση αποδεικτικού του αριθμούπλαισίου (φωτογραφία ή τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς)
  • Το πρόγραμμα είναι σε συνεργασία με την Intelife Ασφαλιστική
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα Safe BIKE
Άξία Ποδηλάτου Ασφάλιστρα Απαλλαγές για Ολική Κλοπή Απαλλαγές για Ίδιες Ζημιές
από €100 έως €150 €40 €50
από €151 έως €300 €40 €50 €50
από €301 έως €400 €45 €50 €50
από €401 έως €500 €55 €50 €50
από €501 έως €800 €65 €100 €100
από €801 έως €1.000 €75 €100 €100
από €1.001 έως €1.500 €85 €150 €150
από €1.501 έως €2.000 €135 €150 €150
από €2.001 έως €3.000 €135 €200 €200
Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις

  • Στο πρόγραμμα ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών
  • Δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων άνω των 2 τροχών
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι η προσκόμιση φωτογραφιών
  • Το πρόγραμμα είναι σε συνεργασία με την Intelife Ασφαλιστική

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top