Ασφάλεια Σκάφους - Ασφάλεια Σκαφών από €26/Έτος | addvalue.gr
Ασφάλεια Σκάφους

Με το νόμο 4926/2022, η ασφάλεια σκάφους αναψυχής είναι υποχρεωτική. Στον νόμο εντάσσονται όλα τα σκάφη προσωπικής αναψυχής καθώς και τα Επαγγελματικά  που έχουν χωρητικότητα μικρότερη των 300gt. Η ασφάλεια σκαφών καλύπτει τόσο την εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης όσο και η ζημιές που θα γίνουν στο ίδιο το σκάφος.

Σε ποιούς απευθύνεται η ασφάλεια σκάφους

Η ασφάλεια σκάφους αναψυχής απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής, σε ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης σκαφών και σε συλλόγους φίλων του σκαφών (π.χ. Ναυτικοί Όμιλοι).

Ποιες Καλύψεις προσφέρονται με την ασφάλεια σκαφών

1. Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Η ασφάλεια σκαφών σύμφωνα με το νόμο 4926/2022 καλύπτει:

Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων μέχρι €150.000 κατ’ άτομο,  €700.00 ανά συμβάν και €2.100.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων μέχρι €150.000 κατ’ ατύχημα και €450.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
Θαλάσσια Ρύπανση μέχρι €150.000 κατ’ ατύχημα και 450.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
Ανώτατη ευθύνη για όλη την περίοδο ασφάλισης €3.000.000

2. Ασφάλεια Σκάφους, Μηχανών και Εξοπλισμού

Πρόκειται για ασφαλιστήριο τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου» και καλύπτει ζημιές ή απώλειες στο ίδιο το σκάφος από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται σύμφωνα με τις ρήτρες Institute Yacht Clauses.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες από:

Πυρκαγιά,  Κλοπή,  Βύθιση,  Σύγκρουση, Προσάραξη,  Έκρηξη,  Κακόβουλες Ενέργειες  κτλ.
Το σκάφος ασφαλίζεται όταν πλέει, όταν ελλιμενίζεται, όταν βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο εκτός θαλάσσης καθώς και κατά την διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.

Πόσο Κοστίζει η ασφάλεια σκάφους

Το κόστος για την ασφάλεια σκαφών είναι ανάλογο με το είδος του σκάφους, την ιπποδύναμη, την αξία του, την εμπειρία του χειριστή, τις προηγούμενες ζημιές κ.ο.κ.

Ενδεικτικό Κόστος Ασφάλειας Σκαφών Αναψυχής

ΙΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Έως 30 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €26,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €26,00
31 έως 50 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €32,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €41,00
51 έως 100 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €45,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €48,00
101 έως 150 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €55,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €63,00
151 έως 200 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €65,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €70,00
201 έως 250 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €75,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €80,00
251 έως 300 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €81,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €89,00
301 έως 500 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €110,00 / ΕΤΗΣΙΟ: €132,00

Τα παραπάνω ασφάλιστρα αφορούν μηχανοκίνητα σκάφη προσωπικής αναψυχής, περιλαμβάνουν τις καλύψεις σύμφωνα με το νόμο 4926/2022: 1) Σωματικές Βλάβες / Θάνατο από Ατύχημα Τρίτων: μέχρι €150.000 κατ’ άτομο, €700.00 ανά συμβάν και €2.100.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο 2) Υλικές Ζημιές Τρίτων: μέχρι €150.000 κατ’ ατύχημα και €450.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο 3) Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης: μέχρι €150.000 κατ’ ατύχημα και 450.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.

Το ανώτατο όριο ευθύνης για την ασφάλεια σκάφους είναι μέχρι €3.000.000 για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Συχνές Ερωτήσεις

Scroll to Top