Ασφάλεια Σκαφών

Με το νόμο 4256/14, η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής έγινε υποχρεωτική. Στον νόμο εντάσσονται όλα τα σκάφη που έχουν μήκος πάνω από 7 μέτρα καθώς και όλα τα ταχύπλοα. Η ασφάλεια σκαφών αναψυχής καλύπτει τόσο την εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης όσο και η ζημιές που θα γίνουν στο ίδιο το σκάφους.

Σε ποιούς απευθύνεται

Η ασφάλεια σκαφών αναψυχής απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής, σε ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης σκαφών και σε συλλόγους φίλων του σκάφους (π.χ. Ναυτικοί Όμιλοι).

Ποιες Καλύψεις προσφέρονται με την ασφάλεια σκαφών

1. Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Το ασφαλιστήριο  σύμφωνα με το νόμο 4256/14 καλύπτει:

  • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων μέχρι €50.000 κατ’ ατύχημα και €500.00 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων μέχρι €150.000 κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
  • Θαλάσσια Ρύπανση μέχρι €150.000 κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο (αφορά αποκλειστικά στις δαπάνες που θα γίνουν για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε).

2. Ασφάλιση Σκάφους, Μηχανών και Εξοπλισμού

Πρόκειται για ασφαλιστήριο τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου» και καλύπτει ζημιές ή απώλειες στο ίδιο το σκάφος από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται σύμφωνα με τις ρήτρες Institute Yacht Clauses.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες από:

Πυρκαγιά,  Κλοπή,  Βύθιση,  Σύγκρουση, Προσάραξη,  Έκρηξη,  Κακόβουλες Ενέργειες  κτλ.

Το σκάφος ασφαλίζεται όταν πλέει, όταν ελλιμενίζεται, όταν βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο εκτός θαλάσσης καθώς και κατά την διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος για την ασφάλεια σκαφων είναι ανάλογο με το είδος του σκάφους, την ιπποδύναμη, την αξία του, την εμπειρία του χειριστή, τις προηγούμενες ζημιές κ.ο.κ.

Ενδεικτικό Κόστος Ασφάλισης
ΥΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Έως 30 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €24,00  /  ΕΤΗΣΙΟ: €24,00
31  έως  50 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €29,00  /  ΕΤΗΣΙΟ: €40,00
51  έως  75 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €37,24  /  ΕΤΗΣΙΟ: €45,22
76 έως 100 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €39,20  /  ΕΤΗΣΙΟ: €47,60
101 έως 150 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €52,43  /  ΕΤΗΣΙΟ: €63,66
151 έως 200 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €54,88  /  ΕΤΗΣΙΟ: €66,64
201 έως 250 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €72,00  /  ΕΤΗΣΙΟ: €80,00 
251 έως 300 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €81,00  /  ΕΤΗΣΙΟ: €90,00
301 έως 400 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €88,20  /  ΕΤΗΣΙΟ: €107,10
401 έως 500 HP ΕΞΑΜΗΝΟ: €97,51  /  ΕΤΗΣΙΟ: €118,40
 Τα παραπάνω ασφάλιστρα αφορούν μηχανοκίνητα σκάφη προσωπικής αναψυχής, περιλαμβάνουν τις καλύψεις σύμφωνα με το νόμο 4256/14: 1) Σωματικές Βλάβες / Θάνατο από Ατύχημα Τρίτων: €50.000 ανά άτομο και €500.000 αθροιστικά ανά ασφαλιστική περίοδο   2) Υλικές Ζημιές Τρίτων: €150.000  3) Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης: €150.000

Το ανώτατο όριο ευθύνης είναι μέχρι €800.000 για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Πάρε Προσφορά

 

Καλέστε μας στο 210 33 18 800

 

Scroll to Top