Ασφάλιση Πιστώσεων - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Πιστώσεων

Οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες πληρώνουν τοις μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες. Στο εμπόριο και την βιομηχανία όμως, οι πωλήσεις κατά το μεγαλύτερο ποσοστό γίνονται με πίστωση και κατά το υπόλοιπο με μετρητά. Οι πιστώσεις που παρέχονται στους πελάτες, συνήθως χωρίς καμία εξασφάλιση, υπερβαίνουν το 50% και πολλές φτάνουν το 90% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης. Την εξασφάλιση των πιστώσεων αυτών προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων βοηθάει να προστατέψετε την επιχείρηση  από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές, όπως η αφερεγγυότητα των πελατών σας.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση πιστώσεων

Κάθε επιχείρηση, που πουλάει τα προϊόντα ή παρέχει τις υπηρεσίες της με πίστωση, πρέπει να ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Ειδικά οι επιχειρήσεις με υψηλές πωλήσεις και μεγάλες προθεσμίες πίστωσης, συνήθως αντιμετωπίζουν, σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, στην περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεών τους.

Ποιες Καλύψεις  προσφέρει η ασφάλιση πιστώσεων

Η Ασφάλεια Πιστώσεων είναι ασφαλιστικό  πρόγραμμα  που βοηθά να προστατεύσετε την επιχείρηση  από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία ενός πελάτη να πληρώσει.  Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές.

Με την ασφάλεια πιστώσεων καλύπτεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση εξαιτίας Αφερεγγυότητας του αγοραστή από:

  • Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα του (πτώχευση) ή
  • Καθυστέρηση Πληρωμής, λόγω οικονομικής αδυναμίας του αγοραστή.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά

Σκοπός όλων των εμπορικών επιχειρήσεων είναι η προώθηση των πωλήσεών τους και τελικά το κέρδος. Για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των πελατών και για τον καθορισμό των πιστωτικών ορίων δαπανάται πολύτιμος χρόνος. Η ασφάλεια πιστώσεων σας απαλλάσσει από αυτή  την ευθύνη έτσι ώστε η επιχείρηση να ασχολείται με άλλες ποιο παραγωγικές δραστηριότητες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας πιστώσεων είναι:

  • Πρόληψη του κινδύνου με τον έλεγχο της φερεγγυότητας των νέων πελατών αγοραστών σας, πριν ξεκινήσετε την συνεργασία μαζί τους.
  • Παρακολούθηση του κινδύνου με τον συνεχή έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών σας.
  • Διευκόλυνση χρηματοδότησης. Η σύμβαση ασφάλισης πιστώσεων συμβάλει στην χρηματοδότησή σας από τις τράπεζες με την εκχώρηση των δικαιωμάτων καταβολής της αποζημίωσης.
  • Διεκδίκηση απαιτήσεων πριν και μετά την καταβολή της αποζημίωσης, με την βοήθεια εξειδικευμένων νομικών συνεργατών.
  • Αποζημίωση σε προκαθορισμένο χρόνο, γνωστό πριν την έναρξη της ασφάλισης.

Πόσο Κοστίζει η ασφάλιση πιστώσεων

Το κόστος για την ασφάλεια πιστώσεων είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο κλάδος της οικονομίας, η διασπορά του κινδύνου, ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τους πελάτες, τα ποσά και η διάρκεια πίστωσης, το πλήθος και η φερεγγυότητα των πελατών, οι επισφαλείς απαιτήσεις κ.τ.λ.

Τέλος το κόστος της ασφάλειας πιστώσεων είναι ασύγκριτα μικρότερο, σε σχέση με το μέγεθος του καλυπτόμενου πιστωτικού κινδύνου.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top