Προϊόντα & Υπηρεσίες - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων

Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια…

Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης

Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης

Οι κίνδυνοι που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Ένας κίνδυνος που τα τελευταία χρόνια  έχει  ενδιαφέρον είναι…

Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων…

Ασφάλεια Πιστώσεων

Ασφάλεια Πιστώσεων

Οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες πληρώνουν τοις μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες. Στο εμπόριο και την βιομηχανία όμως, οι…

Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητικές Επιστολές είναι έγγραφες δεσμεύσεις που εκδίδονται από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες για λογαριασμό του Πελάτη (ο Αιτών) υπέρ ενός…

Cyber Risk Insurance

Cyber Risk Insurance

Ενώ στο παρελθόν οι οργανισμοί μεριμνούσαν για την ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους στοιχείων, σήμερα το ενδιαφέρον επιβάλλεται να εστιάζεται…

Ασφάλεια Απαγωγής και Λύτρων

Ασφάλεια Απαγωγής και Λύτρων

Γεγονότα όπως οι απαγωγές, η απαίτηση λύτρων και οι εκβιασμοί ήταν μέχρι πρόσφατα σχετικά άγνωστα φαινόμενα για τον ελληνικό χώρο.…

Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητα είναι πολύπλοκοι. Το δίκαιό σας βρίσκεται…

Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου

Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου

Η κτηνοτροφική παραγωγή συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική σταθερότητα και την προμήθεια τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές συνέπειες των…

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα που αποτελούν πρόσθετες της Κοινωνικής Ασφάλισης παροχές. Έχουν σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο…

Aσφάλεια Mεταφορών

Aσφάλεια Mεταφορών

Το αντικείμενο της ασφάλεια μεταφορών είναι η κάλυψη των με κάθε αναγνωρισμένων μεταφορικών μέσων διακινούμενων εμπορευμάτων για οποιαδήποτε ζημιά ή…

Aσφάλεια Eκδηλώσεων

Aσφάλεια Eκδηλώσεων

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έξαρση του εκθεσιακού και συνεδριακού τουρισμού. Οφείλεται στην γεωγραφική μας θέση, τις κλιματολογικές συνθήκες…

Scroll to Top