Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων - Addvalue Financial Services
Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωσή τους. Κυρίως όσον αφορά στη φήμη του εμπορικού σήματος και στον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης.  Η Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων ακόμα και πριν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους, γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο.

Που απευθύνεται

Η Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τροφίμων, Ποτών, Καλλυντικών, Καπνού, Παιχνίδια, Είδη αθλητικού εξοπλισμού, Εργαλεία χειρός, Οικιακές συσκευές και εξοπλισμός, Συστήματα ψύξης – θέρμανσης, Ρουχισμός, Επίπλωση.

Τι Καλύπτει

Καλύπτει τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων:

 • Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το ξεκίνημα της ανάκλησης
 • Απόσυρση και μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων
 • Υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή μίσθωση επιπρόσθετου προσωπικού
 • Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων
 • Καταστροφή / υγειονομική ταφή των ανακληθέντων προϊόντων
 • Έξοδα επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της μόλυνσης / αλλοίωσης του προϊόντος
 • Επαναδιανομή νέων προϊόντων σε αντικατάσταση των ανακληθέντων
 • Έξοδα ακύρωσης προγραμματισμένων διαφημίσεων
 • Έξοδα Συμβούλων: δυνατότητα για χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ανεξάρτητων γραφείων συμβούλων για θέματα ανάκλησης προϊόντων, ασφαλείας και δημοσίων σχέσεων.
 • Απώλεια Κερδών από την μείωση του κύκλου εργασιών
 • Αντικατάσταση των ανακληθέντων προϊόντων με νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση
 • Έξοδα αποκατάστασης του επιπέδου πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς (π.χ. διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες)
 • Έξοδα αντιμετώπισης εκβιασμού αλλοίωσης των προϊόντων (π.χ. λύτρα).

Το συμβόλαιο ενεργοποιείται για ένα από τους ακόλουθους ασφαλιζόμενους κινδύνους:

 • Τυχαία μόλυνση ή ελάττωμα των ασφαλισμένων προϊόντων που προκύπτει κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης πληροφόρησης στην ετικέτα των προϊόντων.
 • Εκ προθέσεως μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα.
 • Εκβιασμός για μόλυνση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα.
 • Ανάκληση από δημόσια αρχή.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, το είδος των προϊόντων, την διανομή, την αποθήκευση, την συσκευασία, την ετικετοποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο κ.α.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top