Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της αστικής του ευθύνης από αδικοπραξία, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους. Δηλαδή καλύπτονται Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές ή Οικονομικές Απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, από πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλισμένου. Φυσικά δεν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου.

Γενική Αστική Ευθύνη

Με την Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτονται ζημιές (Θάνατος, Σωματικές Βλάβες ή / και Υλικές Ζημιές) που θα προξενηθούν σε τρίτους με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή / και των προστηθέντων του, από την χρήση, κατοχή και εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ενδεικτικά κατηγορίες κινδύνων που καλύπτονται είναι:

Με την Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες

 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ανελκυστήρων.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Αρτοποιείων.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Αθλητικών κέντρων, Γυμναστηρίων, Κέντρων αισθητικής.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εκπαιδευτηρίων, Φροντιστηρίων, Παιδικών σταθμών.
 • Αστική Ευθύνη από την λειτουργία καταστημάτων (π.χ ένδυσης, ειδών δώρων, ανθοπωλείων, βιβλιοπωλείων κ.ο.κ).
 • Αστική Ευθύνη από την λειτουργία Εστιατορίων, Ταβερνών, Ζαχαροπλαστείων κ.ο.κ ( Περιλαμβάνεται και η Τροφική δηλητηρίαση).
 • Αστική Ευθύνη Διοργανωτών εκθέσεων, Εκθετών.
 • Αστική Ευθύνη Γραφείων, Ιατρείων.
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακείων.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων δωματίων.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Κινηματογράφων, Θεάτρων.
 • Αστική Ευθύνη από την λειτουργία Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων, Συνεργείων αυτοκινήτων.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Super Markets.
 • Αστική Ευθύνη από Φωτεινές επιγραφές, πανό κ.ο.κ.
 • Αστική Ευθύνη Διαχειριστών πολυκατοικιών και Αστική Ευθύνη από την χρήση Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Αστική Ευθύνη Εργολάβων για υπό κατασκευή έργα.
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη
 • Άλλες κατηγορίες
Εργοδοτική Ευθύνη

Με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Εργοδότη καλύπτεται η εκ του νόμου Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των προστηθέντων του, προς τους υπαλλήλους του, για σωματικές βλάβες / θάνατο που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία ή εξ αφορμής αυτής όπως η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ημερήσιας αποζημιώσεως του ΙΚΑ και του ημερομισθίου του εργαζομένου (Άρθρα 657, 658 Α.Κ.), καθώς και χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ( Άρθρα 932 ΑΚ).

Επαγγελματική Ευθύνη

Με την Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης  αποζημιώνονται ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές ή Οικονομικές απώλειες) που θα συμβούν στους πελάτες μιας Επιχείρησης ή Ελεύθερου επαγγελματία από λάθη, σφάλματα ή παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ενδεικτικά επαγγέλματα που καλύπτονται είναι:

 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, Φαρμακοποιοί.
 • Φυσικοθεραπευτές, Μαίες, Νοσηλευτές
 • Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί.
 • Κομμωτήρια & Ινστιτούτα Αισθητικής.
 • Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Ορκωτοί Ελεγκτές.
 • Tour Operators
 • Δικηγόροι.
 • Τεχνικοί Ασφαλείας
 • Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ψυκτικοί
 • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές
 • Franchisors
 • Άλλα επαγγέλματα
Ευθύνη Στελεχών & Διευθυντών

Με την Ασφάλεια  Αστικής Ευθύνης Στελεχών και Διευθυντών αποζημιώνονται απαιτήσεις τρίτων (δηλαδή μετόχων, υπαλλήλων, πελατών, κρατικών υπηρεσιών / οργανισμών κ.ο.κ.) για οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί σαν συνέπεια παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των Διευθυντών, Ανωτάτων στελεχών, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευθύνη Προϊόντος

Με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή (θάνατο, σωματική βλάβη ή Υλική ζημιά) η κατανάλωση ή η χρήση ελαττωματικού προϊόντος που διέθεσε.

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης στην περίπτωση ρύπανσης

Ευθύνη Θεματοφύλακα

Με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Θεματοφύλακα καλύπτονται ζημιές ή απώλειες σε πράγματα που βρίσκονται υπό κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή μεσεγγύηση του ασφαλισμένου.

Παράδειγμα η Αστική Ευθύνη ιδιοκτήτου γκαράζ για τα προς φύλαξη οχήματα.

Μαθε περισσοτερα

 

Καλεσε στο 210 33 18 800